Harcında Kemerix Var


Lifler, betonun eğilme ve çekme etkisi altındaki performansını arttırıp, sünek bir davranış elde etmek ve elemanın enerji yutma kapasitesini artırmak üzere kullanılırlar. Uygulama alanları olarak betonarme yapılar, mühendislik yapıları ve endüstriyel zeminler olarak sıralanabilmektedir. Beton içerisine çelik lif TS10514 standardına uygun olarak karıştırılmaktadır.